Informacja dotycząca przedłużenia terminu rozliczenia dotacji

Szanowni Beneficjenci!

W dniu 31 października 2020 roku kończy się termin realizacji przedsięwzięć wynikających z zawartych z Gminą Rząśnia umów o udzielenie dotacji, tj. wymiany i montażu kotłów c. o na gaz, olej, pellet i ekogroszek, kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych.

Dotyczy to wszystkich umów zawartych przez Państwa przed dniem 5 października 2020 roku.

Jeżeli realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona bądź jest zakończona, a nie zdążą Państwo złożyć wniosku o rozliczenie w terminie wskazanym w wyżej wymienionych Umowach, należy wystąpić pisemnie o przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia.

Wobec powyższego należy osobiście bądź przez sąsiada, znajomego, swojego Wykonawcę – w przypadku osób, które nie mogłyby osobiście – złożyć pismo o przedłużenie terminu w Urzędzie Gminy w Rząśni (wzory pism w załączeniu).

Można to też zrobić drogą mailową załączając skan podpisanego przez Beneficjenta pisma na adres: dotacje@rzasnia.pl.

 

Pliki do pobrania:
wzór pisma z prośbą o przedłużenie terminu rozliczenia dotacji (wymiana i montażkotłów c. o na gaz, olej, pellet i ekogroszek, kolektorów słonecznych),
wzór pisma z prośbą o przedłużenie terminu rozliczenia dotacji (instalacja fotowoltaiczna – przed zgłoszeniem do PGE),
wzór pisma z prośbą o przedłużenie terminu rozliczenia dotacji (instalacja fotowoltaiczna – po zgłoszeniu do PGE),