Informacja dotycząca płatności podatku

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że trzecią ratę łącznego zobowiązania podatkowego należy wpłacać wyłącznie na rachunek bankowy Gminy Rząśnia: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie, nr 24 8978 0008 0079 5300 2000 0240 z podaniem w tytule przelewu imienia, nazwiska oraz nazwy należności.

Z uwagi na stan epidemii – podejmując działania mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wyłączono  dotychczasową możliwość wpłaty podatku do kasy Urzędu Gminy jak również  pobór podatku przez sołtysów poszczególnych sołectw.

Płatności dokonywane w Banku Spółdzielczym w Rząśni na rzecz Gminy Rząśnia zwolnione są z dodatkowych opłat.