Informuję i proszę o przyłączanie się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej celem odprowadzania ścieków komunalnych do oczyszczalni w Rząśni.

W chwili obecnej ścieki oczyszczane są w zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni. Wydajność oczyszczania ścieków wynosi 500 m3 na dobę.

Właściciel posesji  przed przystąpieniem do wykonania przyłącza musi zgłosić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni (ZGK) w celu zawarcia umowy i uzyskania warunków wykonania przyłącza. Po wykonaniu przyłącza począwszy od 19 stycznia bieżącego roku można zgłosić gotowość do odbioru. ZGK dokonuje odbioru i podpisuje protokół.

Szczegółowe informacje można uzyskać w ZGK w Rząśni lub pod numerem telefonu 44 631 71 92 lub 503 088 929. Osobą do kontaktu jest Pani Mariola Kłyszewska.

Wójt Gminy Rząśnia
Tomasz Stolarczyk