Informacja dotycząca DW483

W związku z przedłużającą się procedurą prowadzącą do naprawy nawierzchni drogi wojewódzkiej DW 483 i mającym cały czas miejsce złym stanem nawierzchni tej drogi, informujemy, że Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk w dniu dzisiejszym po rozmowie telefonicznej z Panem Jerzym Żakiem — Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie uzyskał informację zapewniającą, że już w przyszłym tygodniu nawierzchnia tej drogi, na długości 8 100m na odcinku od Chabielic w kierunku Bogumiłowic, będzie podawana pracom remontowym polegającym na frezowaniu nawierzchni to jest usunięciu wierzchniej warstwy asfaltu.

Prace te – w wyniku odpowiedniego porozumienia, będą prowadzone przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

Wójt Gminy Rząśnia zdaje sobie sprawę jak ważną kwestią dla wszystkich użytkowników tej drogi jest jej tragiczny stan – często zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zapewnia jednak, że podejmuje ciągłe działania w kierunku rozwiązania tej niekorzystnej dla nas wszystkich sytuacji.