Uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom eksploatującym zestawy solarne służące do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zamontowane przez Gminę Rząśnia w ramach projektu „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia”, iż w okresie jesienno – zimowym, tj. w czasie gdy wydajność instalacji spowodowana warunkami pogodowymi nie pozwala na całkowite wykorzystanie sprawności zestawu powinien on być na stale podłączony do źródła energii elektrycznej.

Zapewnienie ciągłego działania układu podyktowane jest względami technologicznymi i w wypadku jego długotrwałego odłączenia może skutkować uszkodzeniem zestawu z winy Użytkownika co może pociągać za sobą konieczność jego naprawy na koszt Mieszkańca.

Przypominamy również, że instalacje zlokalizowane w miejscach narażonych na przemarzanie muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mogącymi powodować zamarzanie układu (w szczególności bojlera).