Informacja dot. stypendiów szkolnych

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że faktury potwierdzające  poniesione wydatki na cele edukacyjne, tj. stypendium szkolne za okres  I – VI 2021 r., należy złożyć do dnia 31 maja 2021 r.

Pozostawiając dokumenty w skrzynce, prosimy o kontakt z pracownikiem Gminnego Zespołu  Oświaty –  tel. 44 631 – 71 – 26.