Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że stypendium szkolne o charakterze socjalnym zostanie wypłacone w dniu  6 czerwca 2024 r. po przedłożeniu w Gminnym Zespole Oświaty w Rząśni do dnia 31 maja 2024 r. rachunków potwierdzających poniesione koszty zakupu pomocy materialnych dla ucznia.