Informacja dot. spotkania

Urząd Gminy w Rząśni zawiadamia mieszkańców wsi Żary, że w dniu 5 listopada 2018 r. o godz. 14:00 na sali konferencyjnej (pok. nr 15) w budynku Urzędu Gminy odbędzie się spotkanie w sprawie odprowadzenia wód opadowych wzdłuż jezdni drogi gminnej, działka nr ewid. 277, obręb Żary.

Zainteresowanych prosimy o przybycie.