Wójt Gminy Rząśnia informuje, że druga rata łącznego zobowiązania podatkowego w sołectwach:
– Będków,
– Biała,
– Gawłów,
– Rząśnia,
– Stróża,
– Suchowola Wieś,
– Suchowola Majątek,
– Żary – Rychłowiec
zostanie pobrana przez sołtysów.

Natomiast Mieszkańcy pozostałych sołectw drugą ratę łącznego zobowiązania podatkowego płacą wyłącznie na rachunek bankowy Gminy Rząśnia w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie, nr 24 8978 0008 0079 5300 2000 0240. Prosimy o dokonywanie terminowej wpłaty celem uniknięcia naliczenia ewentualnych odsetek podatkowych.

Powyższy podział jest wynikiem indywidualnej decyzji sołtysów poszczególnych sołectw podyktowany stanem pandemii w kraju.