oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim