Przypominamy Mieszkańcom którzy złożyli wniosek w czerwcowym naborze na wymianę źródeł ciepła na kotły węglowe (eko-groszek) ze zbliża się końcowy termin rozliczenia.

Niewykonanie zadania w terminie może oznaczać konieczność zwrotu dotacji.