Zarządzenie Nr 7/2023 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 7/2023 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy