II spotkanie Zespołu ds. transformacji obszarów górniczych województwa

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego, uczestniczył w drugim już posiedzeniu Zespołu ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego.

Spotkanie ze względu na sytuację epidemiczną odbyło się w formule online, a jego przedmiotem było przede wszystkim przedstawienie stanu prac nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego oraz omówienie zakresu przedsięwzięć zgłoszonych do TPST WŁ w ramach prowadzonego naboru – w tym przedsięwzięć zgłoszonych przez samorząd Gminy Rząśnia jako podmiotu aktywnie uczestniczącego w procesie transformacji naszego regionu.

Na spotkaniu poruszono również kwestie planowanego zakresu wsparcia doradczego w procesie przygotowania terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji oraz przedstawiono otoczenie regulacyjne oraz źródła finansowania zadań i przedsięwzięć związanych z transformacją energetyczną (w tym omówiono trzy filary Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji).

Spotkanie było, obok indywidualnych konsultacji,  jednym z elementów prac mających na celu zapewnienie wsparcia terytoriom stojącym przed poważnymi wyzwaniami społeczno – gospodarczymi pojawiającymi się w najbliższych latach również przed naszą jednostką, w którym to nasz samorząd bardzo aktywnie uczestniczy.

To i kolejne spotkania oraz warsztaty w ramach przygotowań TPST WŁ – również z udziałem Gminy Rząśnia mają zagwarantować przyszłość naszego regionu w kontekście najistotniejszych obszarów i działań, mających zapewnić mieszkańcom miejsca pracy, a lokalnym przedsiębiorcom możliwość rozwoju.