W ubiegły czwartek 13 lipca w Działoszynie odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz Przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwony Koperskiej z mieszkańcami w powiatu pajęczańskiego. Podczas tego spotkania wręczyli oni również symboliczne czeki w ramach programów „Sołectwo na plus” i „Infrastruktura sołecka na plus”.

W tym pierwszym programie granatowym, tj. w ramach realizacji projektu „Sołectwo na plus” uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2023 r. przyznano wsparcie finansowe sołectwom: Rząśnia, Żary – Rychłowiec oraz Rekle.

Wszystkie trzy sołectwa z terenu gminy Rząśnia złożyły wnioski na kwotę 24.000,00 zł każdy. Maksymalna kwota jaka można było trzymać w ramach projektu Sołectwo na plus to kwota 12.000,00 zł co w przypadku naszych sołectw stanowi 50% wartości projektu. Pozostała część kwot na realizacje złożonych projektów została pokryta przez Gminę Rząśnia, która w ten sposób kontynuuje swoje wieloletnie działania wspierające oddolne inicjatywy.

W ramach realizowanych projektów, w przypadku Rząśni i Rekiel, zostaną doposażone świetlice wiejskie, natomiast w przypadku sołectwa Żary – Rychłowiec zostanie zakupione wyposażenie plenerowe.

W przypadku Sołectwa Rząśnia będzie to: warnik, kociołek elektryczny, podgrzewacze typu ROLL TOP, termos gastronomiczny, namiot z nadrukiem Sołectwo Rząśnia 4×4, stoliki, krzesła oraz regały ze stali nierdzewnej.

W przypadku Sołectwa Rekle będzie to: zakup wyposażenia kuchennego w postaci pieca konwekcyjno-parowego, szafy chłodniczej, taboretu elektrycznego i termosów do potraw.

W przypadku Sołectwa Żary – Rychłowiec będzie to: zakup namioty 4×4, stoliki, krzesła, grill gazowy, termos gastronomiczny, dzbanki do kawy/herbaty, nagłośnienie, komplety ogrodowe (stół z ławkami).

Wszystkie trzy wnioski kładły duży nacisk na integracje społeczną swoich mieszkańców, do czego niezbędne jest wyposażenie o którym była mowa w składanych przez sołectwa wnioskach.

Granty dla sołectw z naszej gminy

Granty dla sołectw z naszej gminy

Tekst: Michał Krawczyk. Zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.