Gmina Rząśnia informuje, iż zakończono realizację projektów dofinansowanych przez  Samorząd Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus 2023”.

Sołectwo miejscowości Rząśnia pod przewodnictwem Sołtys Grażyny Szataniak, Rady Sołeckiej reprezentowanej przez Katarzynę Siedlarek i Ewelinę Komor, przedstawicielki Ekipy Sołtysa reprezentowanych przez Katarzynę Szataniak, Dominikę Krawczyk, Justynę Leszczyk oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w  Rząśni Pana Piotra Krawczyka złożyło wniosek w którym zawnioskowano o wsparcie finansowe dla projektu pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się przy OSP Rząśnia”. Projekt zakładał doposażenie istniejącej przy OSP Rząśnia świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia w postaci warnika dwuściankowego, kociołka elektrycznego, podgrzewaczy ROLL TOP CASSIC, termosów gastronomicznych ze stali nierdzewnej, namiotu o wym. 4×4 wraz wyposażeniem oraz oznakowaniem Sołectwo Rząśnia, 2 stołów i 4 krzeseł do namiotu, 4 regałów ze stali nierdzewnej do chłodni.  Wniosek uzyskał pozytywna ocenę Samorządu Województwa Łódzkiego i otrzymał wsparcie w kwocie 12.000,00 zł co stanowiło 50% wartości zadania. Drugie 50% wartości czyli  kwotę 12.000,00 zł. zapewniła Gmina Rząśnia zabezpieczając środki na realizację tego projektu.

Współpraca Sołtysa wsi Rząśnia, Rady Sołeckiej, przedstawicieli Ekipy Sołtysa oraz Prezesa OSP Rząśnia spowodował, że funkcjonująca świetlica wiejska otrzymała nowe dodatkowe wyposażenie, a co za tym idzie nowe możliwości. Dzięki zrealizowanemu projektowi osoby korzystające ze świetlicy wiejskiej uzyskały dodatkową możliwość zaprezentowania swoich inicjatyw poza obrębem pomieszczeń świetlicy znajdujących się w budynku OSP Rząśnia. Jednocześnie samo sołectwo uzyskało możliwość wystawiania się na różnych wydarzeniach, dzięki zakupionym przedmiotom.

Realizacja tego projektu nie była by możliwa gdy nie bardzo duże zaangażowanie Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka oraz Rady Gminy Rząśnia, którzy wyrazili zgodę na wsparcie tej inicjatywy pokaźnym wsparciem finansowym.

Projekt ten jest przykładem dobrze układającej się współpracy na linii jednostka samorządu terytorialnego – Samorząd Województwa Łódzkiego. Dobra współpraca tych podmiotów, pozwoliła na zrealizowanie inicjatywy oddolnej zgłoszonej przez mieszkańców Sołectwa Rząśnia.   

Tekst i zdjęcia: Michał Krawczyk.