Godziny otwarcia świetlicy w Będkowie

Wójt Gminy Rząśnia przedstawia, aktualny harmonogram pracy Świetlicy w Będkowie.

– poniedziałek w godzinach od 13:00 do 20:00,
– środa w godzinach od 13:00 do 20:00,
– piątek w godzinach od 13:00 do 20:00.