Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Gminny Punkt Konsultacyjny

Gminny Punkt Konsultacyjny

MIEJSCE: Gminne Centrum Informacji, ul. 1 Maja 16A, Rząśnia (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej – I piętro).

GODZINY OTWARCIA: każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, w godz. 10:00 – 18:00.

OFERTA: informacje, porady, wsparcie związane z założeniem, prowadzeniem i rozwojem własnej firmy oraz poszukiwaniem źródeł finansowania dla planowanego lub działającego przedsiębiorstwa. Pomoc dla osób fizycznych, rolników, stowarzyszeń i innych grup nieformalnych. Usługi punktu obejmują m. in.:

Wsparcie w procedurach administracyjno-prawnych:
– pomoc w pisaniu biznes planów,
– pomoc w wypełnieniu wniosków do instytucji pośredniczących,
– pomoc w przygotowaniu dokumentacji do Funduszów Pożyczkowych i Poręczeniowych,
– pomoc w przygotowaniu innej dokumentacji niezbędnej do uzyskania wsparcia finansowego.

Doradztwo specjalistyczne, ukierunkowane na potrzeby mieszkańców obejmujące:
– rozwój przedsiębiorstw (również jednoosobowych) poprzez fundusze zewnętrzne w tym: Regionalny Program Operacyjny dla województwa Łódzkiego (RPO WŁ), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (WFOŚ), Infrastruktura i Środowisko (IiŚ), Inteligentny Rozwój (IR), Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOŚ), Wojewódzki Urząd Pracy (WUP), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS – Prewencja) oraz wiele innych możliwości dotacyjnych, pożyczkowych i wspierających przedsiębiorców.

Wsparcie mieszkańców w zakresie:
– zakładania działalności gospodarczej z funduszy zewnętrznych,
– analiza i wsparcie w pomysłach na biznes,
– zakładanie stowarzyszeń,
– wskazanie form dalszego rozwoju kwalifikacji i kompetencji (szkolenia, kursy, studia itp.).

Inna pomoc – według zapotrzebowania.

OSOBA UDZIELAJĄCA WSPARCIA: Pan Jakub Głębowski – mgr wydziału Administracji Uniwersytetu Łódzkiego specjalista z międzynarodowego prawa pracy, wieloletni pracownik Instytutu Europejskiego w Łodzi. Współpracownik Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Centrum Projektów Europejskich w Warszawie oraz Urzędów Pracy w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Lublinie. Twórca i realizator wielu projektów z zakresu edukacji, ekonomii społecznej, infrastruktury, ochrony środowiska oraz energetyki. Animator i badacz społeczności lokalnych. Trener i szkoleniowiec z zakresu rynku pracy i rozwoju osobistego.