Niespełna dwa tygodnie temu na uroczystej Gali podczas XV jubileuszowej edycji Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbywało się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk odebrał nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca w rankingu pisma samorządowego WSPÓLNOTA „Wydatki inwestycyjne samorządów” (w kategorii gminy wiejskie, ze średnimi wydatkami per capita 3 319,48 zł).

Ranking ten prowadzony przez Redakcję pisma z profesorem Pawłem Swianiewiczem – Kierownikiem Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego od kilkunastu lat jest wymiernym i niezależnym wskaźnikiem poziomu realnych inwestycji samorządowych w Polsce. Ranking opracowywany jest na podstawie zestawień wszystkich samorządów analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego dodatkowo uzupełnionych ankietyzacją prowadzoną przez pismo.

Od zeszłego roku ranking bierze pod uwagę całość wydatków majątkowych – nie tylko te infrastrukturalne, ale także związane z usługami społecznymi. Aby uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu brane są pod uwagę dane z ostatnich trzech lat – co dodatkowo podkreśla jakość rankingu.

Samo Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to 2 dni spotkań, 500 wystąpień, 90 paneli, 1300 uczestników: liderów samorządów terytorialnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów. Łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendów i innowacji, infrastruktury. Tradycyjnie spotkanie stanowiło platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Piętnasta edycja Forum obejmowała aż 15 równoległych konferencji, ponad 90 paneli i debat, które składały się na kilkanaście ścieżek tematycznych oraz ciekawe wydarzenia towarzyszące.

Organizatorem wydarzenia była Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium SA – wydawca najbardziej opiniotwórczego dla samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz miesięczników „Wspólnota Mieszkaniowa” i „Pracownik Samorządowy” a współgospodarzem Forum był też Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Miasto Katowice.

Gmina Rząśnia na podium rankingu „Wydatki inwestycyjne samorządów”

Gmina Rząśnia na podium rankingu „Wydatki inwestycyjne samorządów”

Zdjęcia: Organizatorzy Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.