lista podmiotów podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w tym wobec osób stosujących przemoc

lista podmiotów podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w tym wobec osób stosujących przemoc