W środę 6 października 2010 roku w Toruniu odbyła się odbyło się podsumowanie IV edycji konkursu Europejska Gmina Europejskie Miasto na które zaproszenie dostały również władze Gminy Rząśnia, na czele z Wójtem Gminy Tomaszem Stolarczykiem.

Wręczenie wyróżnień zostało poprzedzone seminarium nt. wykorzystywania funduszy unijnych, partnerstwa publiczno – prywatnego i możliwości wsparcia realizowanych inwestycji przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie prowadził Krzysztof Bień – Zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Gazety Prawnej, uczestniczyli w nim między innymi: przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, partnerzy seminarium oraz przedstawiciele samorządów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Łódzkiego.

Podczas gali wręczono wyróżnienia laureatom konkursu wśród których na 11 miejscu w Województwie Łódzkiem uplasowała się Gmina Rząśnia. Podstawą do oceny była wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodziły z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmowały umowy podpisane do połowy kwietnia 2010 r. (bez programów przedakcesyjnych).