Przypominamy, że Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni dzięki dofinansowaniu ze środków programu Komisji Europejskiej na lata 2021-2027 Erasmus+, realizuje projekt „Okno na świat – podnoszenie kompetencji i świadomości uczniów”.

W ubiegły piątek 8 września cała grupa zakwalifikowana do udziału w projekcie spotkała się z Posłem na Sejm RP Pawłem Rychlikiem oraz Wójtem Gminy Rząśnia Tomaszem Stolarczykiem i Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni Damianem Mikołajczykiem.
Warto podkreślić, że to dzięki zaangażowaniu i pomocy Pana Posła nasza szkoła ma wyjątkową szansę uczestnictwa w tak ważnym międzynarodowym projekcie edukacyjnym.

Z kolei w niedzielę 10 września 2023 r. grupa 30 uczniów szkoły  dotarła na miejsce: do miejscowości Platomonas w Grecji gdzie przez 14 dni mając bezpośredni kontakt z greckimi rówieśnikami, będą mogli przezwyciężyć swoje bariery komunikacyjne oraz zrozumieć różnorodne strategie radzenia sobie z wyzwaniami. Uczniowie będą mieli także okazję zrozumieć mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych, odkrywając ich ogromne możliwości w zakresie komunikacji i marketingu. Nauczą się jak wykorzystywać te potężne narzędzia do realizacji swoich celów edukacyjnych, osobistych i zawodowych.

Projekt „Okno na świat – podnoszenie kompetencji i świadomości uczniów”

Projekt „Okno na świat – podnoszenie kompetencji i świadomości uczniów”