Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej od 19 listopada, aż do 17 grudnia prowadzi akcję charytatywną „Dzieci, dzieciom” podczas której zbiera, dla placówki opiekuńczo – wychowawczej w Waleńczowie, w której przebywa 14 dzieci w wieku od 4 do 18 lat, zabawki, przybory szkolne, żywność z długą datą ważności, środki czystości.

"Dzieci, dzieciom" w szkole w Białej

„Dzieci, dzieciom” w szkole w Białej

Źródło: Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej.