Informacja dot. działań Wójta Gminy w sprawie suszy

W związku z licznymi pytaniami ze strony rolników w sprawie suszy na terenie naszej Gminy, Wójt Gminy Rząśnia, zdając sobie sprawę z problemów które w związku z tym już w chwili obecnej rolnicy napotykają w swojej codziennej pracy, zwrócił się do Wojewody Łódzkiego pismem znak: UGG.6122.2020.MB z dnia 24 kwietnia 2020 r. z prośbą o określenie skali tego zjawiska na terenie gminy i regionu oraz określenia przewidywanych i zdaniem Wójta Gminy Rząśnia koniecznych do podjęcia już w chwili obecnej działań związanych z prawdopodobnie czekającą nas klęską suszy.

Poniżej – oprócz pytania Wójta Gminy Rząśnia – publikujemy otrzymaną dnia 8 maja 2020 r. odpowiedź Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawiającą stanowisko w sprawie suszy.

Pliki do pobrania:
pismo Wójta Gminy Rząśnia, znak: UGG.6122.2020.MB,
odpowiedź Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 maja 2020 r.