Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

Uprzejmie informujemy, że Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 15:00-17:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni – Biuro Rady Gminy ( I piętro, pokój nr 16 – obok sali posiedzeń).

 


Biuro Rady Gminy Rząśnia
tel.: 44 631-71-22, wew.: 234
adres e-mail: rada@rzasnia.pl