Dyrektorzy szkół z naszego powiatu w Rząśni

Wczoraj w nowym budynku Urzędu Gminy w Rząśni odbyła się narada z dyrektorami szkół i przedszkoli z powiatu pajęczańskiego.

Wszystkich przybyłych powitał Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, życząc owocnych obrad oraz wyrażając między innymi słowa uznania dla pracy nauczycieli i ich roli w kształtowaniu nowego pokolenia – szczególnie w naszym powiecie. Z kolei prowadząca spotkanie Pani Irena Wydmuch z Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu serdecznie podziękowała władzom naszej gminy oraz dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni za zaproszenie i stworzenie doskonałych warunków do pracy.  

Narada dotyczyła przekazania informacji z prowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 oraz przekazania informacji o planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022, Spotkanie miało również na celu wymianę opinii wśród grona dyrektorskiego oraz wzajemnych uwag i refleksji ze swojej pracy.