Druga tura wyborów Prezydenta RP

Szanowni Mieszkańcy,

przed nami druga tura Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszym głosowaniu wykazali się Państwo obywatelską postawą i pokazali – mimo trudności związanych z pandemią, że los naszego kraju nie jest Wam obojętny. Stąd bardzo wysoka ponad 65% frekwencja i spokojny przebieg – również jeśli chodzi o Państwa odpowiedzialność za zdrowie nas wszystkich, pierwszej tury głosownia.

Dziś, na kilkadziesiąt godzin przed niedzielnym głosowaniem, chciałbym ponownie zaapelować do wszystkich Mieszkańców, aby raz jeszcze pokazali swoją dojrzałość, spokój i zdrowy rozsądek. Jak najbardziej liczne uczestnictwo w wyborach to możliwość realnego wpływu na kształt demokratycznego ładu społecznego w Polsce.

Samorząd Gminy Rząśnia – wykonując bezpośrednio swoje zadania związane z organizacją wyborów, uczynił wszystko, aby przebiegały one bezpiecznie i sprawnie. Uzyskując tak wysoką frekwencję pokazali Państwo, że oprócz zaufania do procesu wyborczego, wierzą Państwo również nam i temu, iż mimo zagrożenia epidemicznego mogą Państwo głosować spokojnie.

Pamiętajmy jednak cały czas, że poza dowodem osobistym, który zawsze musieliśmy mieć ze sobą chcąc zagłosować, powinniśmy pamiętać o maseczce, dezynfekcji dłoni i zachowaniu bezpiecznych odległości. Lokale wyborcze będą na bieżąco wietrzone i dezynfekowane, ponadto będzie mogła w nich przebywać określona liczba osób – dlatego też możliwa będzie sytuacja w której będą musieli Państwo oczekiwać na oddanie głosu.

Tak jak przed pierwszą turą tak i teraz powtarzam. Państwa głos jest ważny! Głosując zachowajmy zdrowy rozsądek. Dbajmy o siebie i innych.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk


INFORMACJA O MAKSYMALNEJ LICZBIE OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W LOKALU WYBORCZYM W TYM SAMYM CZASIE *

Nazwa i numer Obwodowej Komisji WyborczejMaksymalna liczba osób
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Rząśni12 osób
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Białej18 osób
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Broszęcinie50 osób
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Stróży14 osób
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Suchowoli11 osób

* – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym liczba ta nie obejmuje członków OKW, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz osób zapewniających obsługę lokalu.

Lokal wyborczy jest wietrzony raz na godzinę przez co najmniej 10 minut przy czym wymiana powietrza nie przerywa głosowania ani pracy OKW.

Powierzchnie takie jak klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, są przemywane płynem do dezynfekcji nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania, przy czym nie przerywa to głosowania oraz pracy OKW.

Zapewnia się obsługę w pierwszej kolejności:
– osób powyżej 60. roku życia,
– kobiet w ciąży,
– osób z dzieckiem do lat 3,
– osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.


Zasłoń nos i usta. Zdezynfekuj ręce. Zachowaj odstęp,

Zasłoń nos i usta. Zdezynfekuj ręce. Zachowaj odstęp,

Wybory Prezydenta RP. Głosujmy bezpiecznie!

Wybory Prezydenta RP. Głosujmy bezpiecznie!


Pliki do pobrania:
apel Wójta Gminy Rząśnia w związku z drugą turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
informacja o maksymalnej liczbie osób mogących przebywać w lokalu wyborczym w tym samym czasie.