zkic sytuacyjny zabezpieczenia imprezy masowej pod nazwą "Dożynki Gminne"

zkic sytuacyjny zabezpieczenia imprezy masowej pod nazwą „Dożynki Gminne”