Dotacja dla Gminy Rząśnia w ramach programu „Zdalna Szkoła”

W ubiegłym tygodniu Wójt Gminy Rząśnia przekazał Dyrektorom Szkół z terenu naszej gminy sprzęt komputerowy który zakupiła Gmina Rząśnia ze środków pozyskanych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 60 000,00 zł na zakup komputerów dla dzieci do szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Gmina Rząśnia zakupiła – według potrzeb zgłaszanych przez Dyrektorów jeszcze przed złożeniem wniosku aplikacyjnego, 20 laptopów wraz z oprogramowaniem, licencjami oraz modemami LTE służącymi do dostępu do internetu a także opłaconym abonamentem na okres użytkowania sprzętu przez uczniów.
Komputery zostaną rozdysponowane – użyczone przez Dyrektorów uczniom na czas zawieszenia zajęć w szkołach. Po upływie epidemii laptopy trafią do szkół i służyć będą do prowadzenia działań edukacyjnych.


„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”