Dofinansowanie z budżetu województwa na drogę dojazdową

23 czerwca 2021 r.  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk podpisał umowę na przebudowę drogi śródpolnej Zielęcin – Stróża o łącznej długości 1 115 mb.

Podpisanie umowy odbyło się podczas spotkania samorządowców powiatu pajęczańskiego m. in. z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwoną Koperską.

Dofinansowanie na modernizację tego odcinka dla naszej gminy wyniosło 135 830,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu województwa na drogę dojazdową do pól

Dofinansowanie z budżetu województwa na drogę dojazdową do pól

Zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.