Stowarzyszenie Sursum Corda realizujące projekt powierzony przez powiat pajęczański, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje i którego celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

W ramach projektu oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy Stowarzyszenie prowadzi także edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
W ramach tego zadania został przygotowany pakiet darmowych materiałów edukacyjnych – które są dostępne do pobrania na dedykowanej dla powiatu pajęczańskiego podstronie projektowej.

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w II kwartale 2024 r. znajdą Państwo m.in.:
– E-INFORMATOR PRAWNY pn. „Odwołanie darowizny”,
– E-PORADNIK EDUKACYJNY pn. „Życie na kredycie”,
– E-SCHEMAT EDUKACYJNY pn. „Zgon bliskiej osoby”,
– KWARTALNIK MŁODZIEŻOWY pn. „Odpowiedzialność obywatelska”.
ARTYKUŁY PRAWNE m.in. z zakresu ogłoszenia upadłości czy zaprzeczenia ojcostwa,
SONDĘ ULICZNĄ z zakresu prawa karnego.