Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Dane Urzędu Gminy w Rząśni

Adres:
ul. 1 Maja 37

98 – 332 Rząśnia


tel. 44 631-71-22

fax. 44 631-71-29

adres e-mail: gmina@rzasnia.pl

strona internetowa: www.rzasnia.pl


Godziny urzędowania:

pon. – środa, piątek: 7:30-15:00

czwartek: 7:30-17:30


Wójt Gminy: Tomasz Stolarczyk

Sekretarz Gminy : Aldona Nagodzińska – Sadek

Skarbnik Gminy: Agnieszka Jura