W dniu wczorajszym na budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Rząśnia został zamontowany czujnik jakości powietrza mający za zadanie m. in. sprawdzać stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, PM1, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę.

Czujnik został zainstalowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach promocji Programu „Czyste Powietrze”.

Odczyty z czujnika prezentowane są na stronie internetowej – interaktywnej mapie, pod adresem: https://airly.org/map/pl/#51.182448,19.021057,i90331 lub poprzez aplikację mobilną Airly którą każdy z nas może zainstalować w telefonie.

Mogą Państwo również zapoznać się z wynikami pomiarów poprzez widgety umieszczone na dole naszej strony internetowej (w wersji przedstawiającej podstawowe informacje) oraz pod bezpośrednim adresem https://rzasnia.pl/stan-jakosci-powietrza/ (menu Aktualności – Jakość powietrza).
Jest to drugi czujnik zamontowany w naszej gminie. Pierwszy od niemal roku działa na Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni.

Obok aktualizowanych na bieżąco danych, użytkownicy mają do dyspozycji wgląd w dane historyczne z poprzedniej doby oraz prognozę jakości powietrza na kolejne 24 godziny. Dokładna prognoza, podawana godzina po godzinie na najbliższe 24 godziny, pozwala na wykorzystanie tych danych na różnorodne sposoby, poczynając od funkcji stricte informacyjnej, a kończąc na edukacji oraz planowaniu zajęć na zewnątrz.

Mamy nadzieję, że możliwość zapoznawania się z takimi danymi jeszcze bardziej podniesie świadomość ekologiczną mieszkańców naszej gminy i uświadomi nam wszystkim, iż problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy nie tylko wielkich miast, ale również terenów wiejskich oraz to, że to właśnie my mamy wpływ na to jakie negatywne skutki dla zdrowia powoduje zanieczyszczenie powietrza.