Co się zmieni od nowego roku w obsłudze programu Rodzina 500+

Od nowego roku świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ będzie wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazane konto, a wnioski będzie można złożyć jedynie w formie elektronicznej. Najważniejszą zmianą jest jednak stopniowe przejmowanie obsługi programu od gmin przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

„ZUS od dłuższego czasu przygotowuje się do obsługi programu Rodzina 500+ od nowego roku. Zapewniam, że będziemy gotowi na czas. Mamy już doświadczenie w realizowaniu tak dużych projektów” – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował elektroniczne wnioski o nowe świadczenia i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

„Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia” – dodała profesor Uścińska.

Kolejna zmiana w programie Rodzina 500+ dotyczy sposobu wypłaty świadczenia. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenia będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Od nowego roku wszystkie pisma, informacje i decyzje w ramach postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego będą musiały być przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

„Z uwagi, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku można będzie złożyć tylko w formie elektronicznej, ZUS zapewni wszystkim zainteresowanym taką możliwość. Każda osoba będzie mogła liczyć na pomoc ZUS przy składaniu tych dokumentów” – zapewnił ZUS w komunikacie.

Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami gmin.

Logo programu Rodzina 500+

Logo programu Rodzina 500+

Źródło: Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.


Więcej o świadczeniu wychowawczym 500+ od 2022 roku na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.