Archiwa kategorii: Strona Główna

Początek roku szkolnego w Zielęcinie

Pożegnanie lata

Przed nami ostatni dzień lata. Aby wspomnienie letniej aury pozostało z nami na jesienne dni, Samorząd Szkolny zaproponował naszym uczniom i pracownikom szkoły aby w czwartek (przedostatni dzień lata) przyszli do szkoły w letnich, wczasowych, plażowych strojach.

Każdy uczeń, który wziął udział w tej zabawie był w tym dniu zwolniony z odpowiedzi ustnych i kartkówek.


Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola obchodzą swoje święto, gdyż tego dnia przypada Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

Życzymy naszym milusińskim uśmiechu na każdy dzień oraz radosnego i twórczego pobytu w naszym przedszkolu.


30 Akcja – Sprzątanie Świata

W piątek 15 września uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami dołączyli do ogólnopolskiej akcji Sprzątanie świata – Polska 2023. W tym roku akcja była przeprowadzana po raz 30 i odbywała się pod hasłem: „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Koordynatorem akcji ogólnopolskiej jest Fundacja Nasza Ziemia.

Uczniowie udali się na główne drogi, które prowadzą do naszej szkoły aby oczyścić je ze wszystkich niepotrzebnych przedmiotów zalegających w rowach i na poboczach. Posprzątaliśmy również teren w pobliżu przystanków autobusowych, remizy strażackiej oraz boisko i plac zabaw przy naszej szkole.

Dzięki takim akcjom rośnie świadomość ekologiczna naszych uczniów.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Zielęcinie.

Portal internet.gov.pl

Na prośbę Ministerstwa Cyfryzacji przypominamy, że Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:
– sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
– zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
– zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
– dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych.

Pierwsze 8 miesięcy funkcjonowania portalu INTERNET.GOV.PL to:
– ponad 7 milionów punktów adresowych w zasięgu dostępu do internetu w całym kraju, w tym ponad 5,5 miliona punktów adresowych w zasięgu internetu światłowodowego;
– ponad 260 tysięcy unikalnych użytkowników portalu;
– ponad 12 milionów wyświetleń strony internetowej INTERNET.GOV.PL;
– ponad 30 tysięcy Obywateli, którzy zgłosili zapotrzebowanie na szybki internet za pośrednictwem systemu.
(…)
Na INTERNET.GOV.PL. od 1 czerwca 2023 roku zbierane i prezentowane są informacje o planowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych inwestycjach finansowanych ze środków własnych.

Za pośrednictwem systemu informujemy także o punktach adresowych, które zostaną objęte szybkim internetem w ramach projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Krajowego Planu Odbudowy albo z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Dzięki temu można zapoznać się m.in. z szacowanym kosztem doprowadzenia szybkiego internetu do pojedynczych budynków, który w części będzie współfinansowany ze środków publicznych, a w części przez samych operatorów.

Zachęcamy do wejścia na INTERNET.GOV.PL i zapoznania się z jego funkcjonalnościami.

Portal internet.gov.pl

Portal internet.gov.pl

Informacja o zmianie miejsca wydawania żywności w ramach PO Pomoc Żywnościowa – II tura

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni informuje o zmianie miejsca wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus – II tura.

Żywność wydawana będzie w budynku przy Kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Rząśni (budynek za nowym Urzędem Gminy) w dniach:
– 25 wrzesień 2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 10.00 do 17.00,
– 26 wrzesień 2023 r. (wtorek) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Prosimy o zabranie ze sobą toreb lub pojemników, do których pakowana będzie żywność.

Kontakt telefoniczny dostępny pod numerem 663-235-682.

 

Nabór do MOD Gminy Rząśnia

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk oraz Kapelmistrz MOD Gminy Rząśnia informują, że rozpoczął się nabór do sekcji instrumentów dętych blaszanych Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia.
Przesłuchania odbędą się w czwartek 28 września 2023 r. w godz. 17.00 – 19.00 przy ul. Kościuszki 16 (dawny budynek GOPS).

Szczegółowe informacje i zapisy również pod nr telefonu: 510-264-089.

W tej chwili już kilkunastoosobowa grupa nowych członków Orkiestry trenuje i uczy się pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów, przy okazji świetnie się bawiąc na wspólnych próbach.

Orkiestra oferuje:
– bezpłatną naukę gry na instrumentach dętych blaszanych (trąbka, puzon, euphonium, tuba),
– zajęcia indywidualne i warsztaty grupowe,
– opiekę wykwalifikowanych instruktorów,
– rozwój osobisty w miłej atmosferze,
– integrację podczas licznych muzycznych spotkań, koncertów czy podróży.

Więcej: www.facebook.com/rzasniaorkiestra.

Nabór do MOD Gminy Rząśnia

Nabór do MOD Gminy Rząśnia

Narodowe czytanie 2023 w Białej

11 września br. Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej wzięła udział w akcji Narodowego Czytania 2023. Uczniowie klas: VI,VII i VIII przeczytali fragment utworu Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem.

Książka napisana jest barwnym językiem. Ukazuje szeroką panoramę rodzinnych kresów, folklor, szlacheckie zwyczaje, a także historię Rzeczypospolitej przez wprowadzony wątek Powstania Styczniowego, którego w tym roku obchodzimy 160. rocznicę. Przez chwilę mieliśmy okazję żyć rodzinnymi sprawami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innych postaci występujących w utworze.

Wydarzenie to było pasjonującym spotkaniem z klasyką polskiej literatury.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej.

Informacja o wydawaniu żywności w ramach PO Pomoc Żywnościowa – II tura ZMIANA

Wójt Gminy Rząśnia wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rząśni informuje o wydawaniu II tury żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.

Żywność wydawana będzie w dniach:
– 25 wrzesień 2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 10.00 do 17.00,
26 wrzesień 2023 r. (wtorek) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Adres wydawania artykułów żywnościowych: Będków 33a (Świetlica).

Prosimy o zabranie ze sobą toreb lub pojemników, do których pakowana będzie żywność.

Kontakt telefoniczny dostępny pod numerem: 663-235-682.

Informacja o zmianie miejsca wydawania żywności w ramach PO Pomoc Żywnościowa – II tura

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni informuje o zmianie miejsca wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus – II tura.

Żywność wydawana będzie w budynku przy Kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Rząśni (budynek za nowym Urzędem Gminy) w dniach:
– 25 wrzesień 2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 10.00 do 17.00,
– 26 wrzesień 2023 r. (wtorek) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Prosimy o zabranie ze sobą toreb lub pojemników, do których pakowana będzie żywność.

Kontakt telefoniczny dostępny pod numerem 663-235-682.

Pierwsza odsłona rządowego portalu edukacja.gov.pl

Na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki przekazujemy wszystkim zainteresowanym informację o rozpoczęciu funkcjonowania pierwszej odsłony rządowego portalu edukacja.gov.pl.

Edukacja.gov.pl to platforma przekazująca kompleksową wiedzę na temat oferty edukacyjnej w Polsce, w tym szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni. Docelowo usługa będzie umożliwiała zaplanowanie ścieżki edukacyjnej, już od samego początku, skończywszy na edukacji na poziomie akademickim.

Już na początku września w ramach platformy planujemy uruchomić kompleksową wyszukiwarkę studiów, umożliwiającą wszystkim uczniom oraz absolwentom szkół ponadpodstawowych poznanie oferty edukacyjnej uczelni.

W ramach nowego narzędzia uczniowie będą mogli przejrzeć ofertę studiów wszystkich uczelni, publicznych i niepublicznych. Celem nowej wyszukiwarki jest dostarczenie uczniom szkół ponadpodstawowych narzędzia z pomocą, którego już na etapie składania wstępnej deklaracji maturalnej będą mogli sprawdzić kryteria rekrutacji na wymarzone kierunki studiów i zgodnie z nimi świadomie wybrać przedmioty maturalne, których zdanie otworzy im podwoje uczelni.

Nowe narzędzie pozwoli uczniom zoptymalizować wyniki wyszukiwania kierunków studiów i zminimalizować liczbę przeglądanych stron internetowych z ofertą szkół wyższych. Z poziomu platformy uczniowie będą mogli za pomocą zamieszczonych na kartach uczelni i kierunków studiów linków do stron uczelni i rekrutacji zapoznać się z pełną ofertą podmiotów i szczegółowymi zasadami rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 a także z ekonomicznymi losami absolwentów poszczególnych kierunków studiów.

Odbiór kolejnej części zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Białej”

W miniony czwartek tj. 14.09.2023 r. nastąpił odbiór kolejnej części zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola”. Była to pierwsza część przedmiotowego zadania, która swym zakresem obejmowała budowę kanalizacji sanitarnej w głównej części Białej tj. wzdłuż drogi powiatowej nr 3500E wraz z odejściem za kwiaciarnią, drogi gminnej 109215E z odejściami w kierunku szkoły podstawowej, Chorendówki i tłoczni Pb2.
Czwartkowy odbiór zakończył rozpoczęte wcześniej czynności odbiorowe w trakcie których komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele naszego Urzędu, inspektorzy nadzoru, inspektor nadzoru autorskiego oraz przedstawiciele Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni, sprawdzała poprawność i jakość wykonania przedmiotowego zadania. W odbiorze, prócz komisji odbiorowej, uczestniczyli także radni: Pan Adam Rozumek i Pan Tomasz Pełka.

Odbiór końcowy tradycyjnie rozpoczął Pan Wójt Tomasz Stolarczyk, który powitał wszystkich obecnych i podziękował za pracę włożoną w trakcie realizacji inwestycji po czym kilka słów od siebie dodał kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Pan Przemysław Cimcioch. Następnie wszyscy uczestnicy udali się dokonać przeglądu wykonanych odcinków sieci, w tym tłoczni ścieków, a kierownik budowy pokrótce przybliżył działanie tłoczni i przedstawił podział na poszczególne zlewnie na danym obszarze.

Realizacja tej części zadania rozpoczęła się w październiku 2020 r. W tym czasie wykonano łącznie blisko 5,8 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ponad 2,2 km kanalizacji tłocznej, 4 tłocznie ścieków (Pb2, Pb3, Pb4 i Pb10) oraz 153 szt. przyłączy.

Łączny koszt przedmiotowej części zadania to 8 688 345,52 zł brutto.

Podobnie jak to miało w przypadku części 2 zadania, po zakończeniu procedur wewnętrznych tj. przekazania obiektu wraz z siecią do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni, na naszej stronie pojawi się informacja dla mieszkańców o trybie podłączania się do przedmiotowego odcinka kanalizacji.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Brzezińska.


Podobne posty:

Nabór kandydatów do pracy w Zespole ds. Transformacji Regionu – BPPWŁ w Łodzi

Na prośbę Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, informujemy, że Biuro ogłosiło 8 września 2023 r. nabór kandydatów do pracy na stanowisko: specjalisty lub starszego specjalisty w Zespole ds. Transformacji Regionu (2 etaty). Termin składania ofert: do 22 września 2023 r.

Zachęcam do aplikowania osoby, które mogą być zainteresowane podjęciem pracy w charakterze doradcy klimatycznego i którym bliska jest idea neutralności klimatycznej.

Nabór jest prowadzony jest z związku z realizacją przez Województwo Łódzkie projektu LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.
Zakres zadań będzie obejmował:
– prowadzenie doradztwa energetycznego, rolnośrodowiskowego i agroleśnego dla mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw z 35 gmin z Obszaru Transformacji,
– działania edukacyjne, komunikacyjne i informacyjne dotyczące osiągania neutralności klimatycznej;
– realizację operacji przewidzianych w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Praca wiąże się z wyjazdami terenowymi oraz współpracą z innymi instytucjami i interesariuszami. Co ważne, wyłonieni pracownicy będą mieli zapewniony udział w rocznych studiach podyplomowych
z zakresu ochrony środowiska oraz zarządzania procesami sprawiedliwej transformacji. Studia te rozpoczną się w październiku br. w Poznaniu lub Koninie w formule hybrydowej (stacjonarnie i on-line).

Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o naborze.

Dwa miliony złotych dla Gminy Rząśnia

W dniu dzisiejszym, w Czarnożyłach, podczas spotkania z Ministrem Rozwoju i Technologii Waldemarem Budą i Posłem na Sejm RP Pawłem Rychlikiem wójtowie, burmistrzowie oraz samorządowcy z naszego regionu zostali poinformowani o przyznaniu ich gminom środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja szósta – PGR).

Jedną z gmin która otrzymała wysokie dofinansowanie w ramach tego programu, na zadanie pod nazwą: „Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia”  jest nasz samorząd – co potwierdził, wręczając symboliczny czek, Poseł Paweł Rychlik – od początku aktywnie zaangażowany w pomoc dla nas w pozyskaniu tych środków.

Naszą Gminę podczas tego spotkania reprezentował Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk wraz z Radnymi Rady Gminy Sławomirem Juszczykiem oraz Sylwestrem Sobczakiem.

Przewidywana wartość Inwestycji to 2.050.000,00 zł, z czego deklarowana kwota udziału własnego Gminy to 50.000,00 zł – poziom dofinansowania dla naszej gminy kształtuje się więc na poziomie 97,56%.

Wnioskowany projekt przewiduje przeprowadzenie remontu na czterech odcinkach dróg na terenie Gminy Rząśnia. Są to: droga gminna nr 109104E relacji Kiełczygłów – Marcelin – Kodrań, która przeznaczona będzie do remontu na dwóch odcinkach, odcinek drogi wewnętrznej nr G44 w miejscowości Stróża oraz droga lokalna która łączy drogę powiatową nr DP 2311E z drogą wojewódzka nr 483 relacji Łask – Częstochowa i ostatnia – droga lokalna w Suchowoli która włącza się w dwóch miejscach do drogi powiatowej nr DP 3507E.

Zdjęcia dzięki uprzejmości tygodnika Kulisy Powiatu i portalu kulisy.net (fot. Sławomir Rajch).