Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Komunikaty

Logo Gminy Rząśnia

Przypomnienie. 26 lutego dniem wolnym od pracy

W ślad za naszą wiadomością z dnia 31 stycznia 2024 r. przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rząśnia Nr UGO.0050.84.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz zarządzeniami Kierowników poszczególnych jednostek gminy dzień 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od […]

Czytaj więcej
Zaproszenie na Gminny Dzień Kobiet

Zaproszenie na Gminny Dzień Kobiet

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk serdecznie zaprasza na obchody Gminnego Dnia Kobiet, które odbędą się w niedzielę 10 marca 2024 r. od godz. 15.00 w hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni. W programie przewidujemy między innymi występy chórku młodzieżowego i szkółki gitarowej. Główną atrakcją wieczoru będzie koncert zespołu […]

Czytaj więcej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Mobilny Punkt ZUS w Urzędzie Gminy w Rząśni

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi zaprasza na spotkanie z ekspertami ZUS 6 i 20 marca 2024 r., godz. 9:00 -13:00. Stoisko zostanie zorganizowane na parterze w budynku Urzędu: Urząd Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98 – 332 Rząśnia. W ramach przygotowanego dyżuru mieszkańcy będą mieli możliwość spotkać się z pracownikami II […]

Czytaj więcej
Logo Gminy Rząśnia

Informacja dot. podłączania do wodociągu i kanalizacji w Rząśni

Gmina Rząśnia w nawiązaniu do artykułu z dnia 27.12.2024 r. informuje, że od dzisiaj wszyscy Mieszkańcy, których działki były objęte zadaniem pn. „Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” mogą podłączać się do sieci kanalizacyjnej. Część z Państwa, mimo wykonanej inwestycji, nie miała możliwości podłączenia ze względu na niezamontowanie liczników […]

Czytaj więcej
Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni

Przyjęcia specjalistów w GOZ w Rząśni. Luty 2024

Szanowni Pacjenci, najbliższe (lutowe) terminy do lekarzy specjalistów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni: – 14 lutego 2024 r. (środa) – diabetolog (od godz. 9:30), – 16 lutego 2024 r. (piątek) – urolog (od godz. 16:15), – 16 lutego 2024 r. (piątek) – laryngolog (od godz. 8:30), – 23 lutego 2024 r. (piątek) – ortopeda […]

Czytaj więcej
Logo Gminy Rząśnia

Informacja. 26 lutego dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rząśnia Nr UGO.0050.84.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz zarządzeniami Kierowników poszczególnych jednostek gminy dzień 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz jednostek gminnych […]

Czytaj więcej
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 1 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć: 1) faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi Urzędu Gminy) stanowiące dowód zakupu […]

Czytaj więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni. Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Ruszył nabór wniosków o dodatek osłonowy

Wójt Gminy Rząśnia, informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 17 grudnia 2021 (Dz.U.2023, poz. 739) Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii i zmianą ustawy oraz zmianą ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła mieszkańcy mogą ponownie ubiegać się o dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy to narzędzie pomocowe gospodarstwom domowym w 2024 roku w ramach tarczy antyinflacyjnej, to […]

Czytaj więcej
Rząśnia. Gmina ekologiczna. Logo

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

Poniżej publikujemy nowy, obowiązujący w 2024 roku, harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy: Odbiór odpadów komunalnych w sołectwach: Augustów, Będków, Biała, Broszęcin- Kolonia Broszęcin, Kodrań – Kopy, Marcelin, Rząśnia, Żary – Rychłowiec będzie odbywał się według poniższego harmonogramu: Plik do pobrania: – harmonogram odbioru odpadów na rok 2024 – sołectwa: Augustów, Będków, Biała, […]

Czytaj więcej
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Nowy Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia 30 listopada 2023 r. rozpocznie funkcjonowanie nowy serwis Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod bezpośrednim adresem www.bip.rzasnia.pl. Część najważniejszych informacji z bieżącą datą wprowadzania została powielona z poprzedniego BIP-u Urzędu. Dotychczasowy system Biuletynu Informacji Publicznej został zarchiwizowany i wraz ze wszystkimi dostępnymi tam materiałami, będzie funkcjonował pod adresem archiwumbip.rzasnia.pl […]

Czytaj więcej