Komunikaty

Utrudnienia w ruchu

Rozpoczęcie robót na drodze powiatowej. Utrudnienia w ruchu

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynają się roboty budowlane na drodze powiatowej DP3500E na odcinku Rząśnia – Biała. W związku z tym występować będą znaczne utrudnienia w ruchu pomiędzy tymi miejscowościami polegające na częściowym wprowadzeniu ruchu wahadłowego, a nawet czasowego zamknięcia drogi dla ruchu. W okresie, gdy droga będzie zamknięta dla ruchu umożliwiony zostanie dojazd mieszkańców do […]

Czytaj więcej
Logo Gminy Rząśnia

Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2023

Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609): 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał […]

Czytaj więcej
PGE GiEK SA

Informacja dot. procesu odszkodowawczego w PGE 2024

O wypłatę odszkodowania może ubiegać się właściciel lub osoba przez niego upoważniona, która poniosła szkodę wynikającą bezpośrednio z ruchu Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”. W celu weryfikacji prawidłowości wypłacanego odszkodowania oraz potwierdzenia związku przyczynowego pomiędzy zgłoszoną szkodą a działalnością Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów” Oddział dopuszcza wykonanie wizji lokalnej w terenie w celu potwierdzenia stanu faktycznego. Warunkiem […]

Czytaj więcej
Logo Gminy Rząśnia

Zmiana adresów mailowych szkół z terenu naszej gminy

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że zmianie uległy adresy poczty elektronicznej placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej formy kontaktu z poszczególnymi szkołami, prosimy używać następujących adresów e-mail: – Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni: szkola.rzasnia@rzasnia.pl, – Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej: szkola.biala@rzasnia.pl, – Szkoła […]

Czytaj więcej
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Nowy Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia 30 listopada 2023 r. rozpocznie funkcjonowanie nowy serwis Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod bezpośrednim adresem www.bip.rzasnia.pl. Część najważniejszych informacji z bieżącą datą wprowadzania została powielona z poprzedniego BIP-u Urzędu. Dotychczasowy system Biuletynu Informacji Publicznej został zarchiwizowany i wraz ze wszystkimi dostępnymi tam materiałami, będzie funkcjonował pod adresem archiwumbip.rzasnia.pl […]

Czytaj więcej