Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁEJ

Nazwa projektu:

„Rozwój infrastruktury edukacyjnej Gminy Rząśnia poprzez budowę Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Biała”

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa V – Infrastruktura społeczna, działanie V.3 – Infrastruktura edukacyjna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu wykształcenia umożliwiającego zapewnienie dogodnych warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na terenie województwa poprzez budowę szkoły podstawowej wraz z sala sportową, która będzie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dobrze wyposażona i oferująca kształcenie na wysokim poziomie.

Szkołę Podstawową w miejscowości Biała w gminie Rząśnia zrealizowano na planie kwadratu i połączono łącznikiem z salą gimnastyczną. Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,z dachami wielospadowymi o niewielkim nachyleniu. Konstrukcja budynku – tradycyjna, dach stanowią dźwigary z drewna klejonego.

Budynek jest oddalony od ulicy w celu zorganizowania placu przedwejściowego, podjazdu i miejsc parkowania. Kompleks budynków zawiera  kilka komplementarnych funkcji zaprojektowanych w sposób umożliwiający ewentualne rozłączne funkcjonowanie każdej z nich, jednocześnie połączonych w jedną integralną całość.

W związku z projektowaną zwartą bryłą obiektu uzyskano efekt nie tylko ekonomiczny (koszty budowy, późniejsze niższe koszty eksploatacyjne), ale także poprawną pod względem komunikacji funkcję polegającą na czytelnym połączeniu poszczególnych pomieszczeń prostym układem komunikacji poziomej i pionowej.

Dodatkowo uczyniono możliwość bezpiecznego korzystania przez dzieci z rekreacji w czasie przerw międzylekcyjnych w projektowanym wewnętrznym, zadaszonym – doświetlonym górnym świetlikiem – patio.

W parterze budynku głównego zlokalizowano – posiadające odrębne wejście – oddział przedszkolny z zespołem żywienia. Ten sam zespół żywienia obsługuje również stołówkę szkolną. Z uwagi na powyższe jadalnia ze świetlicą szkolną zlokalizowana jest na parterze w pobliżu wejścia głównego do szkoły.

Szkoła podstawowa jest budynkiem dwukondygnacyjnym – klasy nauczania początkowego, dyrekcja, szatnia i świetlica z jadalnią mieszczą się na parterze, pozostałe pomieszczenia do nauki zlokalizowane są na piętrze. Ponadto na piętrze zaprojektowano pomieszczenia do nauki – klasy i pracownie, bibliotekę z czytelnią tradycyjną i internetową, pokój nauczycielski oraz pomieszczenia towarzyszące (techniczne, gabinet pedagoga, higienistki szkolnej, itp.).

Sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem do koszykówki, siatkówki oraz trybunami rozsuwanymi 3-rzędowymi połączona jest ze szkołą krótkim łącznikiem. Zespoły szatniowe, magazyny, siłownia, itp., pomieszczenia zaplecza sali usytuowano wzdłuż dłuższego boku budynku w dwu kondygnacjach.

Zrealizowano również uzbrojenie terenu, wykonano plac zabaw dla dzieci, przygotowano miejsca parkingowe przy szkole i przedszkolu, utwardzono dojścia i dojazdy do szkoły oraz nasadzono zieleń.

Wartość projektu:

13.800.000,00 zł

Wysokość dofinansowania:

 11.515.557,00

Galeria: