Biblioteka z Rząśni pierwsza w województwie i ósma w kraju!

Z wielką radością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni w organizowanym już po raz dziesiąty przez Instytut Książki i gazetę „Rzeczpospolita” Rankingu Bibliotek zajęła pierwsze miejsce w województwie łódzkim oraz ósme w Polsce!

Organizatorzy organizując Ranking i nagradzając Biblioteki pragną docenić w ten sposób zaangażowanie samorządów, które uznały, że dobrze działająca biblioteka publiczna jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom bezpłatnego dostępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów.

Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej Organizatorzy postanowili nie rezygnować z gali Rankingu Bibliotek, jednak sama uroczystość wyglądała zupełnie inaczej niż dotychczas – jej formę i przebieg dostosowano do możliwości wynikających z aktualnych obostrzeń sanitarnych. Transmisję wydarzenia można było oglądać na Facebooku i kanale YouTube Instytutu Książki.

Od 10 lat organizatorom przyświeca idea, aby poprzez dobrze działającą bibliotekę, wszyscy mieszkańcy otrzymali łatwy i całkowicie bezpłatny dostęp do literatury, a więc wiedzy, nowych mediów i szeroko rozumianej kultury.

Jak powstał ranking?

Wysłano ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu). Uzyskano 835 odpowiedzi. Ankieta zawierała 26 pytań. Oceniano między innymi powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, oraz średnie zatrudnienie w placówce. Uwzględniono też liczbę godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu dziesięciu lat, jako procent całego zbioru, i zakupione nowe książki zakupione. Przyznawano punkty m.in. za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było uzyskać za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie. 

W ankiecie pytano także o: alternatywne form wypożyczania książek, udostępniania przez biblioteki ebooków, udział biblioteki w wydarzeniach ogólnopolskich promujących czytelnictwo, oraz o nagrody wyróżnienia branżowe, jakie otrzymała biblioteka w 2019 r.

Opracowując ranking, oprócz uzyskanych odpowiedzi na ankietę wykorzystano dane z Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie czytelników w bibliotece na 1000 mieszkańców oraz liczbie wypożyczonych książek przez jednego czytelnika w 2019 roku.

Ranking Bibliotek 2020 – poznaliśmy zwycięzców

Ranking Bibliotek 2020 – poznaliśmy zwycięzców

Źródło: Instytut Książki.