W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem lokalnej strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, której członkiem jest Gmina Rząśnia, na nowy okres programowania 2014 – 2020, prosimy o wypełnienie załączonej  poniżej ankiety.

Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Pola właściwe należy zakreślić znakiem „X”.

Wypełnioną ankietę można odesłać na maila lgd@krainawarty.pl lub pocztą na adres LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD pod nr tel. 43 842 – 35 – 22.

Pliki do pobrania:

ankieta LSR (plik formatu Microsoft Office),

ankieta LSR (plik formatu Open/Libre Office).

ankieta LSR (plik formatu PDF).