Dzięki wsparciu Wójta Gminy Rząśnia – Pana Tomasza Stolarczyka została zorganizowana Animacja Czasu Wolnego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białej oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni pt. „Lato w Szkole.”
Przyjęcia na akcję odbyły się w czerwcu na podstawie deklaracji rodziców dzieci chętnych w uczestniczeniu w akcji.
Dzieci w czasie trwania zaplanowanych spotkań uczestniczą w serii gier i zabaw przygotowanych przez nauczycieli-animatorów. Animacja została zaplanowana w taki sposób, by nie było czasu na nudę. Podczas akcji przewidziane są zarówno zajęcia sportowo-rekreacyjne, jak i plastyczne, rozwijające zdolności manualne uczestników. Każde dziecko po zakończeniu akcji otrzyma pamiątkowy dyplom.