W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni oraz jej filiach w Białej, Stróży i Kodraniu, rozpoczął się proces dostawy sprzętu informatycznego w ramach II rundy Programu Rozwoju Bibliotek, którego jest uczestnikiem jako biblioteka partnerska. Oprócz tego bibliotekarze już od dłuższego czasu uczestniczą w cyklu szkoleń mających na celu podnieść ich kompetencje i przyczynić się do rozwoju placówek w których pracują. Składa się on z trzech rodzajów szkoleń: warsztatu planowania rozwoju biblioteki, szkoleń informatycznych i szkoleń specjalistycznych.

W ramach Programu biblioteki otrzymały komputery wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 i Office 2010 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym, urządzenia wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu), drukarki A3 oraz dodatkowo aparat cyfrowy.

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.