Postępowanie w sytuacji połknięcia przez dziecko ciała obcego

Postępowanie w sytuacji połknięcia przez dziecko ciała obcego