Drodzy mieszkańcy Gminy Rząśnia.

Pragnę serdecznie podziękować w imieniu własnym oraz Rady Gminy wszystkim mieszkańcom Gminy Rząśnia za udział w tegorocznych wyborach samorządowych.

Po raz kolejny pokazaliście, że jesteście społeczeństwem, które licznie wzięło udział w głosowaniu dając tym samym świadectwo społeczeństwa zaangażowanego w sprawy naszej Małej Ojczyzny.

 

Z wyrazami szacunku

Tomasz Stolarczyk

Wójt Gminy Rząśnia


Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż wszystkie protokoły z głosowań na Wójta oraz do Rady Gminy wraz z protokołami Gminnej Komisji Wyborczej i zestawieniami wyników głosowania w okręgach dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka: wybory samorządowe 2014.