W dniu 4 czerwca  mija 25 lat od  pierwszych  częściowo wolnych  wyborów w historii Polski po II wojnie światowej. Wybory te zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W wyniku wyborów czerwcowych Polska stała się pierwszym państwem tzw. bloku wschodniego, w którym przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy.

W imieniu własnym i  Rady Gminy Rząśnia chciałbym  podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zmiany ustrojowej w Polsce.   To wydarzenie zaowocowało w 1990 roku powstaniem samorządów. Wolne wybory dały możliwość każdemu  z nas  realnie wpływać na nasze  życie.  Pamiętajmy o tym  ważnym dla nas wszystkich dniu.

Tomasz Stolarczyk
Wójt Gminy Rząśnia

W imieniu Rady Gminy Rząśnia
Andrzej Szydłowski
Przewodniczący Rady