Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, Oddział w Kościerzynie zaprasza w dniach 28-29 maja 2022 roku na Targi Rolniczo-Ogrodnicze, które powracają po dwóch latach przerwy.

30. Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie

30. Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie