Dzienne archiwum: 11 maja 2023

Zakup preferencyjny paliwa stałego – sprzedaż końcowa

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że w myśl przepisów wydłużających działanie ustawowego systemu dystrybucji węgla, Gmina Rząśnia przystępuje do sprzedaży końcowej paliwa stałego.

Nowe regulacje dotyczą:
– wydłużenia okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla do dnia 31 lipca 2023 r.;
– brak limitu ilościowego – zniesienie tego limitu oznacza, że osoba uprawniona do zakupu węgla może zakupić paliwo stałe w dowolnej ilości;
– węgiel dla mieszkańców innych gmin – oznacza możliwość zakupu węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile zostali uprawnieni do dodatku węglowego.

Informujemy, że wnioski o zakup węgla będzie można składać od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. Termin ten może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Wnioski będą dostępne w Urzędzie Gminy w Rząśni ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia w biurze podawczym (parter) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP. (Uwaga! Wniosek przesyłany poprzez platformę ePUAP powinien zawierać podpisany podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym plik wniosku – skan, itp. Podpisanie samej przesyłki nie spełnia wymogów formalnych).

Poniżej podajemy ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:
– groszek Wesoła – 17,700 tony;
– orzech Marcel – 12,020 tony.

– groszek Wesoła – 18,200 ton,
– orzech Marcel – 12,020 ton.
(aktualizacja z dnia 11 maja 2023 r.)
Cena paliwa stałego ustalona została na kwotę 2 000,00 zł.

 

 

Pliki do pobrania:
wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (sprzedaż końcowa) (plik PDF),
wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (sprzedaż końcowa) (formularz aktywny).

Informacja dotycząca dystrybucji paliw stałych po cenach preferencyjnych

Informacja dotycząca dystrybucji paliw stałych po cenach preferencyjnych

,,Święto przeszłości – świętem dla nas…”

„Święto przeszłości – świętem dla nas… ” – te słowa pięknego wiersza usłyszała cała społeczność szkolna 28 kwietnia podczas Akademii z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość przygotowali uczniowie klas szóstych. Program artystyczny składał się z wierszy, historycznych przygotowanych przez klasę piątą oraz wzmianek przypominających te ważne dla naszej Ojczyzny wydarzenia. Ciekawym pomysłem było przedstawienie scenki teatralnej nawiązującej tematycznie do wydarzeń z dnia 3 maja 1791 roku. Ukazywała ona, obrady Sejmu Wielkiego. Uroczystość dopełniła oprawa muzyczna przygotowana przez szkolny chór. Dzieci, młodzież oraz nauczyciele usłyszeli pieśni patriotyczne i wiersze przypominające o symbolach narodowych.

Uroczystość zakończył Pan Dyrektor, wręczając wyróżnianym uczniom nagrody za udział w konkursach językowych oraz matematycznych.

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkolno – Przedszkolny im .Jana Pawła II  w Rząśni.