Dzienne archiwum: 5 marca 2021

Przebudowa drogi relacji Pajęczno – Biała

W związku z rozpoczęciem inwestycji pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno – Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” realizowanej przez Powiat Pajęczański głównie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z dofinansowaniem na poziomie 70% wartości zadania, Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk z uwagi na fakt, że droga ma być przebudowana na odcinku przebiegającym przez Gminę Rząśnia na długości ok. 2,5 km – aby móc zapoznać się ze stanem i charakterem prac – odwiedził plac budowy.

Decydujący dla inwestycji jest wkład finansowy naszej gminy w realizację tego zadania – deklarowany na poziomie ok. 2 mln zł, który stanowi większość wkładu własnego Powiatu Pajęczańskiego wskazanego w złożonym wniosku o dofinansowanie, jeśli chodzi o fragment remontowanej drogi na terenie Gminy Rząśnia, bez którego to wsparcia realizacja tej inwestycji byłaby najprawdopodobniej niemożliwa.

Przypomnijmy, że realizacja zadania przewidziana jest do roku 2023 i będzie obejmowała m. in. rozbiórkę nawierzchni drogowych wraz z elementami betonowymi drogi, wykonanie wycinki drzew i nasadzenia drzew, wykonanie nowej konstrukcji  i nawierzchni drogi, wykonanie chodników i zjazdów, wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo rowerowego, wykonanie zatok autobusowych, wykonanie odwodnienia drogi, usunięcie kolizji z siecią teletechniczną oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, a wartość robót budowlanych stanowi kwotę 12 600 000,00 zł.

Dzięki wieloletniej pracy Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka oraz Rady Gminy Rząśnia na przestrzeni kilku kadencji, tego i poprzednich Zarządów Powiatu Pajęczańskiego i Rady Powiatu (przypomnijmy, że prace koncepcyjne i projektowe rozpoczęły się już w roku 2013) niewątpliwie poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a Mieszkańcy – przede wszystkim miejscowości Biała – zyskają ładną, nowoczesną nawierzchnię oraz ścieżkę rowerową, które jak mamy nadzieję, będą służyły wiele lat.

Wójt Gminy Rząśnia wierzy również w sprawność działania obecnego Zarządu Powiatu w staraniu o środki na zaplanowany trzeci etap przebudowy drogi powiatowej na odcinku od Białej do ronda w Rząśni, który, jak się wydaje m. in. z powodu jej obecnego stanu i wynikającej z tego uciążliwości dla Mieszkańców, szczególnie dla tych mieszkających bezpośrednio przy niej, jest niezbędny do zrealizowania w jak najszybszym terminie.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w Białej

W czasie pandemii obchody tego święta w naszej szkole przebiegały trochę inaczej. Nauczyciel historii – P. Anna Czyżycka na lekcjach historii w klasach 4-8 przedstawiła sylwetki bohaterskich żołnierzy, którzy ginęli za sprzeciwianie się narzuconemu systemowi komunistycznemu. Uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne, fragmenty filmu „Inka 1946 – ja jedna zginę” oraz wysłuchali piosenek związanych z tym świętem.

Historia Żołnierzy Wyklętych jest krwawa i naznaczona cierpieniem. Dla nich II wojna światowa nie zakończyła się z chwilą opuszczenia ziem polskich przez niemieckiego okupanta. Armia Czerwona wyzwalając nasze ziemie od 1944 roku nie niosła Polsce i Polakom ani wolności, ani pokoju. Przyniosła sowiecką okupację, która przez pół wieku wyniszczała elity polskiego narodu, polską kulturę, tradycję i wiarę. Żołnierze niepodległościowego podziemia nie złożyli broni. Prowadzili walkę z drugim okupantem i rodzimymi kolaborantami w beznadziejnych warunkach, przy całkowitej obojętności świata. Wielu zginęło w nierównej walce z siłami bezpieczeństwa, mnóstwo stanęło przed plutonami egzekucyjnymi, albo przebywało w więzieniach. Przez cały czas PRL-u byli usuwani z historii. Wiele upłynęło czasu, nim 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Termin obchodów święta nie jest przypadkowy. 1 marca 1951 roku w więzieniu przy Rakowieckiej 37 na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”, ostatnich koordynatorach “Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.

Żołnierze Niezłomni są świadectwem tego, że człowiek jest zdolny do rzeczy wielkich, wyjątkowych.
Wobec tych, którzy służyli Ojczyźnie, powinniśmy mieć w sercu wdzięczność, pamięć i modlitwę.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w Białej

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w Białej

 

Źródło: Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej