Dzienne archiwum: 2 października 2020

Informacja Wójta Gminy o dofinansowaniu na budowę Ośrodka Zdrowia

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk informuje, iż złożony przez Gminę Rząśnia w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka nisko emisyjna, Działanie IV.3  Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 projekt pn. „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni w systemie budownictwa pasywnego”  w wyniku oceny merytorycznej znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Projekt będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego i zakłada budowę nowego budynku w systemie budynku pasywnego w którym będzie się mieścił  Gminny Ośrodek Zdrowia.

W ramach inwestycji powstanie jednopoziomowy budynek o powierzchni użytkowej 542,59m2, tereny zielone o powierzchni 898 m2, tereny utwardzone w tym parkingi o powierzchni 562 m2.

W nowo wybudowanym budynku będą się znajdowały m. in.  gabinety lekarskie w ilości 6 szt. dwie poczekalnie podzielone na część dla chorych i zdrowych, 3 gabinety rehabilitacyjne, punkt informacyjno  – rejestrowy, zaplecze techniczne i socjalne.

Przewidywany okres realizacji projektu to koniec 2022 roku. Wartość pozyskanego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 wynosi 2.772.671,27 zł.

Komunikat dot. Szkoły Podstawowej w Białej

Informujemy, że w związku z pozytywnym testem na obecność koronawirusa u jednej z nauczycielek Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie zarządził kwarantannę wobec dzieci i pracowników szkoły, którzy mieli kontakt z chorym pedagogiem. 

Zgodnie z tą decyzją i przewidzianymi w takich wypadkach przepisami i procedurami bezpieczeństwa kwarantanna potrwa jedynie do poniedziałku 5 października.

Szkoła Podstawowa w Białej pozostaje w ciągłym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Pajęcznie oraz jest przygotowana organizacyjne na wszelkie możliwe do zaistnienia sytuacje związane z trwającym stanem epidemicznym.

W związku z ogólną sytuacją epidemiczną przypominamy o obowiązku zachowania ostrożności oraz przestrzegania aktualnych wytycznych, a także o poszanowanie prywatności osób przebywających w izolacji domowej.