Miesięczne archiwum: Wrzesień 2020

Przedłużony nabór wniosków od rolników poszkodowanych przez COVID-19

Do 7 października 2020 r., czyli o tydzień dłużej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie od tych rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19. 

Do tej pory wpłynęło ponad 148 tys. tego typu wniosków. 

Pomocą objęci są rolnicy pracujący w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej.

Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 7 tys. euro.

Minimalna wielkość produkcji uprawniająca do ubiegania się o wsparcie oraz minimalne stawki pomocy wynoszą:
– co najmniej 3 szt. bydła płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy – od 5 100 zł;
– co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy – od 1 000 zł;
– co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4 500 zł;
– co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 800 zł;
– co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 000 zł;|
– co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego: kurczęta – od 2 200 zł, gęsi – od 4 300 zł, indyki  – od 8 600 zł;
– co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) – od 8 600 zł;
– co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2  powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł;

Informacje na temat pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19, można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl i www.gov.pl/web/rolnictwo

Komunikat Dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni

W związku pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o możliwości zamknięcia Szkoły Podstawowej w Rząśni informujemy wszystkich zainteresowanych, iż pozytywny test na koranowirusa zanotowano jedynie u Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni.

Zgodnie z procedurami sanitarnymi obowiązującymi w podobnych przypadkach kwarantanną  objęto w chwili obecnej tylko klasę w której wychowawcą jest Pan Dyrektor oraz rodziców tych dzieci.

Szkoła funkcjonuje w pełni normalnie z zachowaniem dotychczasowego pełnego reżimu sanitarnego.

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni informuje również, iż pozostaje w ciągłym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Pajęcznie oraz jest przygotowana organizacyjne na wszelkie możliwe do zaistnienia sytuacje związane z trwającym stanem epidemicznym

 

ŁARR – spotkania z przedsiębiorcami

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi organizuje cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych w powiatach województwa łódzkiego pt.: “Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”.

Spotkanie dla przedsiębiorców z powiatu pajęczańskiego odbędzie się 1 października 2020 r. o godz. 9.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Pajęcznie, ul. Wiśniowa 5.

Spotkania skierowane są do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, mikro, małym i średnich przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia, a jeszcze nie wiedzą jakie są możliwości i jak uzyskać pomoc. Podczas spotkań ŁARR, ŁSSE, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i WUP przedstawią możliwości wsparcia firm w zakresie ich rozwoju jak również pomocy związanej ze skutkami epidemii Covid-19. Więcej informacji na stronie www.larr.pl

Wspólnie przyczyniamy się do rozwoju biznesu w województwie łódzkim.

Dożynki Województwa Łódzkiego

W minioną niedzielę 20 września 2020 r. w Uniejowie odbyły się Dożynki Wojewódzkie.

Organizatorem tegorocznego święta plonów był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, gospodarzem marszałek Grzegorz Schreiber.

Święto plonów jest głęboko zakorzenione w kulturze polskiej wsi, to wyraz wdzięczności za zebrane plony oraz szacunek dla tradycji i chleba.

Gminę Rząśnia reprezentowało Sołectwo Rząśnia i Koło Gospodyń Wiejskich w Białej.

Wojewódzkie święto rozpoczęło się od mszy św. u stóp uniejowskiego Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, której przewodniczył biskup ordynariusz Diecezji Włocławskiej ks. Wiesław Alojzy Mering. Po mszy św. uroczysty korowód przeszedł na teren przy Termach, gdzie rozpoczęły się uroczystości obrzędowe.

Podczas dożynek rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz konkurs kulinarny na najlepsze ciasto dożynkowe i najlepszą lokalną potrawę. Można więc było skosztować lokalnych przysmaków.

Reprezentanci naszej gminy również prezentowali własne specjały kulinarne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników imprezy.  

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Szataniak

 

 

Nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19 na finiszu

Jeszcze przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ich 135 947.

Pomoc adresowana jest do rolników i hodowców pracujących w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 7 tys. euro.

Minimalna wielkość produkcji uprawniająca do ubiegania się o wsparcie oraz minimalne stawki pomocy wynoszą:
co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy – od 5 100 zł;
co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy – od 1 000 zł;
co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4 500 zł;
co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 800 zł;
co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 000 zł;
co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego: kurczęta od 2 200 zł, gęsi od 4 300 zł, indyki – od 8 600 zł;
co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) – od 8 600 zł;
co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Kolejni specjaliści w GOZ w Rząśni

W dniu 24 września (czwartek) od godziny 08:00 w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Gminę Rząśnia, będzie udzielał świadczeń lek. med. Kamil Krawiec – specjalista urolog. Świadczenie jest bezpłatne dla mieszkańców Gminy Rząśnia.

Zapisy w Rejestracji Ośrodka Zdrowia. Prosimy o punktualne przychodzenie oraz przestrzeganie zasad ochrony epidemiologicznej.


W dniach 24 i 25 września 2020 r. ( czwartek – piątek), od godz. 9:00, w naszym Ośrodku przyjmować będzie pacjentów dr Zimmer-Nowicka, specjalista w dziedzinie laryngologii, audiologii oraz foniatrii. Wizyta odbędzie się w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców.

Prosimy o punktualność i przestrzeganie zasad ochrony epidemiologicznej.


Informujemy, że w dniu 25 września 2020r. (piątek) od godziny 13:30 w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców gminy, przyjmować będzie w naszym Ośrodku dr Jacek Ociepka chirurg – ortopeda – traumatolog.

Zapisy – w rejestracji Ośrodka Zdrowia. Prosimy o punktualność i przestrzeganie zasad ochrony epidemiologicznej.

Informacja dot. kompostowania bioodpadów oraz zwolnienia z części opłaty za odpady

Szanowni Mieszkańcy.

Wójt Gminy Rząśnia informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie od 6 września 2019 r. Gmina Rząśnia przystąpiła do prac związanych z wprowadzeniem zmian w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnia’’. Przedmiotowe zmiany dotyczą również częściowego zwolnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Proponowana wysokość częściowego zwolnienia wynosić będzie 1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Wyżej wymienione zmiany będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia z tytułu kompostowania, właściciel nieruchomości nie zostanie wyposażony w pojemnik na BIO, firma odbierająca odpady nie będzie odbierała od tego właściciela nieruchomości odpadów BIO, a sam właściciel nie będzie mógł  ich przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Kompostowanie może odbywać się w gotowych kompostownikach ogrodowych, drewnianych kompostownikach lub wykończonych z płyt betonowych przygotowanych w sposób zapewniający dostęp powietrza do warstw kompostu, ewentualnie  może występować  formie pryzmy gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

Przygotowując się do postępowania przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rząśnia – dla właścicieli  nieruchomości  opracowana została ankieta, która pozwoli uzyskać informację dotyczącą liczby zainteresowanych osób (właścicieli) którzy deklarują zagospodarowanie bioodpadów we własnym zakresie (kompostowanie), od których nie będą odbierane BIO. Nie złożenie ankiety w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane przez urząd jako deklaracja właściciela, który nadal jest zainteresowany posiadaniem pojemnika na bioodpady i odbiorem odpadów BIO – na dotychczasowych zasadach.

Mieszkańcy proszeni są o wypełnienie ankiety w terminie do 9 października 2020 r. Ankietę można złożyć  do skrzynki pocztowej, która znajduje się na ścianie frontowej budynku Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, elektronicznie na adres email: ewelina.wojtal@rzasnia.pl oraz poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.rzasnia.pl/kompostowniki.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

Pliki do pobrania:
informacja dla Mieszkańców dotycząca kompostowania bioodpadów oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
ankieta dotycząca deklaracji kompostowania bioodpadów wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


Ankietę można również wypełnić po kliknięciu w link, lub poprzez wypełnienie formularza poniżej. Ankieta będzie aktywna do godz. 15:00 dnia 9 października 2020 r.

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Przypominamy wszystkim Rolnikom z terenu naszej Gminy, iż 1 września 2020 r. w całym kraju rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Dane zbierane są według stanu na 1 czerwca 2020 r. Udział w Spisie Rolnym jest obowiązkowy, a kto odmówi udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany jakie zaszły od poprzedniego spisu. Służą władzom, zarówno centralnym jak i lokalnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych oraz prowadzenia polityki rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki któremu od wielu lat modernizuje się polskie rolnictwo.

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, została uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez telefon”. Rachmistrze telefoniczni obsługujący linię „Spisz się przez telefon” są dostępni siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00.

Dane zbierane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dotyczą m.in.:

 • cech identyfikacyjno – adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Niezależnie od trwającego samospisu internetowego, od 16 września do 30 listopada 2020 r. z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali jeszcze samospisu, kontaktować się będą rachmistrze telefoniczni., a jeżeli sytuacja epidemiczna poprawi się, wówczas z rolnikiem po 1 października br. kontaktować się będzie rachmistrz terenowy. Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów spisowych zapewni infolinia spisowa.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu, nie będą mogli odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z nimi skontaktuje.

Spisy rolne, realizowane raz na 10 lat, odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Obowiązek udziału w  spisie rolnym na użytkowników gospodarstw rolnych nakłada Ustawa o Statystyce Publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r.,

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!