Dzienne archiwum: 17 lipca 2020

Patrole ochrony na terenie gminy

Od początku lipca br. przez cały okres wakacyjny na terenie gminy Rząśnia stałe dyżury pełni patrol interwencyjny służb ochrony świadczony przez profesjonalną agencję ochrony.

Patrol funkcjonuje od wczesnych godzin popołudniowych do późnych godzin nocnych i ma za zadanie sprawować bezpośredni nadzór fizyczny nad wszystkimi obiektami komunalnymi należącymi do Gminy Rząśnia, tj. m. in. parkami, placami zabaw, skwerami, boiskami, świetlicami, przystankami PKS, terenami wokół budynków Bibliotek, remiz OSP, wszystkich szkół oraz terenem strefy inwestycyjnej czy stacjami ujęcia wody.

Patrol występuje w składzie dwuosobowym wyposażonym zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia. Komunikacja między stacją monitorowania a patrolami odbywa się za pomocą radioodbiorników, telefonów i internetu.
Członkowie patrolu są osobami z długoletnim doświadczeniem w zawodzie pracownika ochrony i posiadają odpowiednio udokumentowane obowiązkowe kwalifikacje.

Działanie grupy interwencyjnej sprawującej nie tylko nadzór prewencyjny ale także bezpośrednio interweniującej w przypadku zakłócania porządku, przypadkach dewastacji czy zaśmiecania otoczenia oraz pozostającej w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami – przede wszystkim Policją – jest inicjatywą Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka i już kolejny rok znacząco przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy oraz wzmacnia poczucie spokoju o własny los naszych Mieszkańców.