Dzienne archiwum: 16 lipca 2020

Informacja dot. książeczek opłat za odbiór odpadów

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że od dnia 16 lipca 2020 r. sołtysi poszczególnych miejscowości będą dostarczać bezpośrednio do posesji nowe książeczki “opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. 

Książeczki zawierają nowy indywidualny – przypisany każdemu właścicielowi nieruchomości nr rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat za odbiór odpadów komunalnych.

Odbiór książeczki powinien odbywać się w rygorze sanitarnym i nie wymaga podpisu/potwierdzenia odbioru przez właściciela nieruchomości.

Proszę również pamiętać, iż książeczki mają jedynie ułatwić zbieranie należności za odbiór odpadów. Nie otrzymanie jej przed terminem płatności nie zwalnia z obowiązku jej dokonania. W tym przypadku dokonać tego należy na ogólne konto Gminy Rząśnia np. w Banku Spółdzielczym w Rząśni (wpłata zwolniona jest z opłat).

Prosimy o dokonywanie terminowych wpłat. Jednocześnie przypominamy, że termin wpłaty, za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień br., tj. III kwartał upływa z dniem 25 października 2020 r.